Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

NHỮNG WEBSITE DOFOLLOW BACKLINKSHôm nay, xin chia sẻ một vài nguồn cung cấp DoFollow backlinks hoàn toàn free để các bạn tham khảo. Hy vọng nó sẽ giúp ích ít nhiều cho blog của các bạn.
Vox.com – Bạn có thể chèn link vào profile. Không thể thêm anchor text nhưng có thể thêm bao nhiêu link tùy thích.

Oyax.com – Bạn có thể thêm link vào profile và bạn cũng có thể bookmark một vài trang của bạn để tạo thêm backlink có kèm anchor text.

Tipd.com – Bạn có thể chèn link vào profile. Không thể thêm anchor text.

Stylehive.com – Có thể thêm link và anchor text và profile.

Dailybooth.com – Bạn có thể chèn link vào profile. Không thể thêm anchor text nhưng có thể thêm bao nhiêu link tùy thích.

Tigweb.org – Tất cả link đều là dofollow. Bạn còn có thể thêm html vào mục Bio và có thể chèn anchor text theo ý mình.

Reddit.com – Bạn chỉ cần vote từ 1 đến 2 lần là bạn được 1 dofollow link rồi.
Roask.com – Bạn phải đợi gần 2 tuần để được chấp thuận, tuy nhiên link sẽ là dofollow và có thể dùng anchor text tùy chọn.

TheEducationDirectory.org – Trang này dành cho các trang về mảng giáo dục, cho phép dofollow link có kèm anchor text.

Directory.Ubdaily.com – Dofollow links. Không cho anchor text. Nhanh được chấp thuận.
Kaboodle.com – Mạng này dành cho các trang về mảng ecommerce và tất nhiên link sẽ là dofollow rồi.
Information-Online.com – Đăng tin hoặc bài liên quan đến blog của bạn, chèn 1 link vào nội dung, link đó sẽ là dofollow có khả năng chèn anchor text.

Work.com – Tạo một bản hướng dẫn, chèn link vào nội dung và chỉnh anchor text, thế là có 1 dofollow link rồi.

RoundArticles.com – Đăng bài, sử dụng anchor text và chèn 1 link vào là có thêm 1 dofollow link tới blog của bạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét